Skip to main content

Renovation of public lighting at the crossing Soška cesta – Šmaver

Lighting your way

EU - Europski sklad za regionalni razvoj, Spirit slovenjia & RS - Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo